Perenco T羹rkiye織yi terk ediyor

07.10.2008 08:41:13 Son G羹ncelleme:07.10.2008 08:41:13 finanstrend.com

T羹rkiye織deki en b羹y羹k yabanc覺 petrolc羹 Perenco lisans s羹resini tamamlad覺覺 i癟in T羹rkiye織den 癟ekilme haz覺rl覺klar覺na balad覺. Perenco yeni Petrol Yasas覺 devreye girseydi lisans s羹resi uzat覺labilecei i癟in T羹rkiye織de kalacakt覺.

Frans覺z petrol irketi Perenco織nun T羹rkiye織de petrol arama ve 羹retimine y繹nelik lisans s羹resinin bittii ve bu nedenle T羹rkiye織deki faaliyetlerine son vermesi gerekecei 繹renildi. Mevcut Petrol Kanunu織na g繹re, bir yabanc覺 irkete en fazla 40 y覺l s羹reyle iletme lisans覺 verilebiliyor. Ve Perenco da bu s羹resini kulland覺.
Edinilen bilgiye g繹re Perenco 羹lkenin dousunda bulunan sahalardaki faaliyet s羹resi tamamland覺 ve mevzuat gerei Petrol 襤leri Genel M羹d羹rl羹羹織n羹n (P襤GM) bu lisanslar覺n devral覺nmas覺 i癟in T羹rkiye Petrolleri Anonim Ortakl覺覺織na (TPAO) teklif g繹t羹rd羹.

TPAO織dan sonra ikinci s覺rada
Perenco, T羹rkiye織de TPAO織nun g羹nl羹k 30 bin varillik 羹retiminin ard覺ndan g羹nl羹k 13 bin varillik 羹retimle ikinci s覺rada bulunuyor. Yabanc覺 sermaye olarak ise bu alanda ilk s覺rada yer alan Perenco織nun faaliyetine devam etmesi i癟in yasa deiiklii gerektii ancak hen羹z bu y繹nde bir ad覺m at覺lmad覺覺 kaydedildi. Petrol Kanunu織na g繹re bir iletme ruhsatnamesinin s羹resi y羹r羹rl羹e girdii tarihten itibaren 20 y覺l. Ancak iletme ruhsatnamesi teknik ve ekonomik esaslara uygunluu tespit edildii durumlarda toplam覺 10 y覺l覺 ge癟memek 羹zere iki defa Bakanlar Kurulu karar覺yla uzat覺labiliyor. B繹ylece bir irket 40 y覺l boyunca bir petrol sahas覺n覺 iletebiliyor. Perenco織nun sahip olduu lisans s羹resi ise tamamlan覺rken, TPAO織nun lisanslar覺 devralmas覺na y繹nelik g繹r羹melerin ise hen羹z devam ettii belirtildi.

Yabanc覺n覺n 繹n羹nde engel var
Uzun zamand覺r 癟覺kar覺lmas覺 beklenen ve mevcut Petrol Kanunu織nun yerine alacak olan T羹rk Petrol Kanunu, Meclis織ten ge癟mi ancak 10. Cumhurbakan覺 Ahmet Necdet Sezer zaman覺nda baz覺 maddeleri veto edilerek geri g繹nderilmiti. Yeniden g繹r羹羹lmedii i癟in hen羹z y羹r羹rl羹e girmeyen bu yasa devreye girdiinde ise yat覺r覺mc覺lar覺n 繹n羹 a癟覺lacak. Yeni mevzuata g繹re, iletme ruhsat覺 30 y覺l i癟in verilecek. 襤letme ruhsat覺 s羹resi sonunda 羹retim program覺n覺n uygun g繹r羹lmesi halinde ise her seferinde 10 y覺l覺 ge癟memek 羹zere uzat覺labilecek. B繹ylece s羹re uzat覺m覺n覺n 繹n羹ndeki engel kalkm覺 olacak.

Perenco, Shell織den devralm覺t覺
Shell firmas覺 1980 y覺l覺n覺n ortalar覺ndan itibaren Diyarbak覺r 癟evresinde ham petrol 羹retimine y繹nelik 癟al覺malar覺n覺 art覺rd覺 ve Katin, Barbe, Kurkan, Piyanko, Beykan ve Silvan civar覺nda yeni keifler elde edildi. Ancak Shell 1995 y覺l覺nda Perenco firmas覺na bu sahalar覺 satarak T羹rkiye織den 癟ekildi. Perenco, her ne kadar 1995 y覺l覺ndan beri faaliyette olsa da, ruhsat覺 Shell織den devrald覺覺 ve ruhsat daha 繹nceden ilemeye balad覺覺 i癟in, bug羹ne gelindiinde bu sahalar覺 devretmek zorunluluu ile kar覺 kar覺ya kald覺.

PERENCO KUZEY IRAK織TA DA VAR
Perenco, 1995 y覺l覺ndaki sat覺 ilemlerinden sonra 1996 y覺l覺n覺n ocak ay覺nda Diyarbak覺r 癟evresindeki sahalar覺 iletmeye balad覺. T羹rkiye織nin en b羹y羹k yabanc覺 petrol 羹reticisi konumunda bulunan Perenco, 157 kuyuda faaliyet g繹steriyor. Perenco織nun ihracata y繹nelik tesisi ise Pirin癟lik terminalinde bulunurken, Akdeniz 羹zerinden ihracat ger癟ekletiriliyor. Perenco, T羹rkiye織nin yan覺 s覺ra Brezilya, 襤ngiltere, Venezuella, Kolombiya, Kongo, Ekvator, M覺s覺r, Guatemala, Tunus ve Kuzey Irak織ta da faaliyet g繹steriyor.

Etiketler
BU HABER襤N ET襤KETLER襤
TAHV襤L-BONO
VALR
TANIM
B襤L. ORAN
SAAT
TRT120325T12
10.57
17:12
TRT080720T19
10.83
17:12
TRT200219T11
3.01
17:12
TRT120325T12
10.55
17:12
TRT181115T18
10.46
17:12
ARS襤VDE ARAMA
Aranacak Metin
yelerimizin dikkatine:
Spam filtreleri nedeniyle 羹yelik aktivasyonunda ve b羹lten al覺m覺nda sorun yaanabilmektedir. B繹yle bir sorunla kar覺la覺rsan覺z l羹tfen iletisim@finanstrend.com adresine mail at覺n覺z. 襤lginize teekk羹r ederiz.